Info dan o Trećem programu djelovanja unije u području zdravlja 2014. – 2020.

U školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u srijedu, 9. srpnja, održan je Info Dan o Trećem programu djelovanja Unije u području zdravlja 2014. – 2020. Projektna voditeljica Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) Ana Mancho Rojo predstavila je spomenuti program s naglaskom na novu proceduru prijave projekata, dok je financijski voditelj CHAFEA-e Dimitri Agneskis pojasnio principe financijskog upravljanja prijavama projekata za 2014. godinu. Zatim su Martina Jelinić i Vanja Pajić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikazali primjere uspješnih projekata koje trenutno provode s brojnim inozemnim partnerima, a to su projekti PARENT (Patient Registries Initiative) i RARHA (Reducing Alcohol Related Harm). Info Danu prisustvovale su predstavnice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, viša stručna savjetnica za suradnju sa žurnim i drugim službama Maja Bojić i viša stručna savjetnica za informiranje Nina Aušperger.

Treći program djelovanja Unije u području zdravlja novi je program Europske unije iz područja zdravstva koji će od ove godine zamijeniti Drugi program aktivnosti zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013. Cilj novog programa je osiguravanje podrške državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava, povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane, promicanje zdravlja i prevencija bolesti te zaštita građana od prekograničnih zdravstvenim prijetnji. Proračun ovog programa za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 449 milijuna eura, a otvoren je za sve države članice Europske unije, zemlje EFTA/EEA, zemlje pristupnice u EU, zemlje kandidate i potencijalne kandidate te zemlje obuhvaćene Europskom susjedskom politikom.

 
Podijeli: