Hrvatski zavod za hitnu medicinu objavio standarde treninga izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe

Nakon što je standardizirao postupke u hitnoj medicinskoj službi, Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrdio je i objavio Standard osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe i Standard osnovnog treninga za radnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine.

Standard osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe odnosi se na utvrđivanje standarda osnovnog treninga za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice te za medicinske sestre i tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe. Standardi treninga su očekivane kompetencije koje bi polaznik trebao steći uspješnim završetkom nacionalnog treninga. Dok trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice omogućuje polaznicima stjecanje kompetencija u radu s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva te osnovama komunikacije u dispečerstvu, trening za medicinske sestre i tehničare polaznicima omogućuje primjenu standardiziranih postupaka u okružju timskog rada u djelatnosti hitne medicine. Standardizirani postupci se odnose na pristup, procjenu i zbrinjavanje ozlijeđenih odnosno oboljelih osoba i asistiranje pri porodu u izvanbolničkim uvjetima.

Cilj utvrđivanja Standarda osnovnog treninga za radnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine je podizanje kvalitete i ujednačavanje provođenja trijaže, a time i pružanje jedinstvene usluge hitnom pacijentu na cijelom području RH. Trening trijaže u odjelu hitne medicine pruža polaznicima usvajanje jedinstvenog trijažnog sustava za provođenje trijaže odraslih i djece u bolnici uz korištenje kategorija trijaže u razvrstavanju pacijenata prema hitnosti.

Standardi su trenutno dostupni samo u elektroničkoj varijanti, a preuzeti ih možete, potpuno besplatno, u PDF formatu na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: http://www.hzhm.hr/standardi/.

 
Podijeli: