eUsavršavanje: Smjernice za liječenje akutnog pogoršanja astme kod odraslih u hitnoj medicini

"Astma je kronična upalna bolest dišnih putova u kojoj sudjeluju brojne upalne i konstitutivne stanice te različiti upalni posrednici, a klinički se manifestira ponavljajućim napadajima piskanja, zaduhe, pritiska u prsima i kašlja", istaknula je mr. sc. Alma Rožman, dr. med., specijalistica pneumoftiziologije iz Poliklinike za bolesti dišnog sustava na jučerašnjem predavanju održanom u sklopu projekta eUsavršavanje.

Astma je jedna od najčešćih bolesti respiratornog sustava, a prvim dvjema grupama polaznika izvanbolničke hitne medicinske službe doktorica Rožman predstavila je smjernice za liječenje akutnog pogoršanja astme kod odraslih. "Egzacerbaciju astme karakterizira pogoršanje osnovnih simptoma bolesti koji se javljaju kao posljedica progresivne bronhoopstrukcije i otežanog ekspirija", rekla je doktorica Rožman te dodala da se blage egzacerbacije uglavnom uspješno liječe ambulantno u okviru primarne zdravstvene zaštite, dok one umjerene i teške zahtijevaju liječenje u bolničkoj hitnoj službi, a nerijetko i hospitalizaciju.

"Cilj zbrinjavanja u hitnoj službi jest razriješiti ili barem ublažiti bronhoopstrukciju i korigirati hipoksemiju što je prije moguće, kao i na vrijeme prepoznati refraktorne slučajeve koji zahtijevaju hospitalizaciju ili čak prijam u jedinicu intenzivnog liječenja", naglasila je doktorica Rožman. Stoga pristup bolesniku s astmom u hitnoj službi uključuje brzu procjenu težine egzacerbacije na temelju fizikalnog nalaza, parametara plućne funkcije (saturacija krvi kisikom, plinska analiza arterijske krvi) i težine opstruktivnih smetnja disanja (inicijalno i kontrolno mjerenje PEF ili FEV1). Liječenje akutnog napadaja astme temelji se na ponavljanoj primjeni inhalacijskih bronhodilatatora brzog djelovanja, ranom uvođenju sustavnih glukokortikoida i adekvatnoj oksigenoterapiji.

Predavanje Smjernice za liječenje akutnog pogoršanja astme kod odraslih u hitnoj medicini jučer su pratile prve dvije grupe zdravstvenih djelatnika iz zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, a isto će se za preostale dvije grupe polaznika održati 9. lipnja 2022.

Podijeli: