Edukacijska vježba obnove znanja i vještina iz trijaže u djelatnosti hitne medicine održana u OB Karlovac

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održana je 9. i 10. prosinca 2016. u Općoj bolnici Karlovac, a svoje znanje u karlovačkoj bolnici obnovilo je 54 medicinskih sestara i tehničara iz Gospića, Karlovca, Koprivnice, Ogulina, Pule, Rijeke, Šibenika, Zaboka i Zagreba. Okupljene polaznike na početku edukacije pozdravila je i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. koja je istaknula važnost obnove znanja i vještina vezanih za trijažu jer je „upravo trijaža osnovni alat za procjenu pacijenata koji dolaze u objedinjeni hitni bolnički prijem“.

Prouio052ces trijaže, maksimalno sigurno vrijeme čekanja za pacijenta do početka prijema kod liječnika, osigurava ispravnu i pravodobnu procjenu svih pacijenata te određuje redoslijed njihova zbrinjavanja. Trijažu u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima provode medicinske sestre i tehničari koji svoje znanje moraju obnavljati svake tri godine kako bi bili u tijeku s razvojem suvremene medicine te kako bi zdravstveno stanje svakog pojedinog pacijenta pravilno procijenili. Program obnove znanja i vještina je opsežan i intenzivan, a spajajući teoriju i praksu, kroz rad u malim grupama, obrađuje trijažu odraslih pacijenata, ali i trudnica te djece, kao i trijažu u masovnim nesrećama.

Edukaciju su, u organizaciji Opće bolnice Karlovac, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, proveli licencirani nacionalni instruktori za trijažu sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine.

         
Podijeli: