E-Usavršavanje: Izvori samostalne edukacije o palijativnoj skrbi

Drugo od dva najavljena predavanja pročelnice Zavoda za palijativnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka i profesorice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. održano je u četvrtak, 23. siječnja 2020., u okviru Programa e-Usavršavanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Zahvaljujući videokonferencijskim sustavima u telemedicinskim pristupnim centrima osiguranim u sklopu spomenutog Programa, zdravstveni radnici na udaljenim lokacijama imali su priliku saznati koji im to relevantni izvori informacija mogu koristiti u radu s palijativnim pacijentima. U svom predavanju, doktorica Lončarek napomenula je da web stranica www.palijativna-skrb.hr pruža informacije za tri skupine korisnika: pacijente i obitelji, stručnjake koji rade s palijativnim pacijentima, ali i donosioce zdravstveno-političkih odluka i organizatore palijativne skrbi. Dodala je da stranica sadrži velik broj alata, check lista, informacija, kontaktnih podataka o pružateljima palijativne skrbi po županijama, kao i edukacijskih materijala. Osim toga, istaknula je da se na webu Kliničkog bolničkog centra Rijeka mogu pronaći Alati i skale za palijativnu skrb koji pomažu u procjeni i zbrinjavanju potreba palijativnog pacijenta te donose upute kako komunicirati s teško oboljelima. Na samom kraju predavanja, doktorica Lončarek predstavila je i „slikovnicu“ Procesi u sustavu palijativne skrbi, odnosno zbirku od tridesetak dijagrama koji na slikovit način prikazuju procese skrbi za palijativnog pacijenta.

Predavanje Izvori samostalne edukacije o palijativnoj skrbi prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. jučer su u realnom vremenu pratili zdravstveni radnici u Hvaru, Visu, Trilju, Vrlici, Korčuli, Veloj Luci, Slunju, Vojniću i Ogulinu. Tjedan dana ranije isto predavanje su poslušali zdravstveni radnici u Supetru, Lastovu, Mljetu, Metkoviću, Malom Lošinju, Rabu, Cresu, Ozlju i Dugoj Resi. Uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i organizacijom stručnog usavršavanja elektroničkim putem, Hrvatski zavod za hitnu medicinu nastoji olakšati pristup profesionalnim sadržajima zdravstvenim radnicima na otocima te u ruralnim i teško dostupnim područjima.

Podijeli: