Dodatni prometni timovi HMS-a

Kako bi se osigurala kvalitetna hitna medicinska skrb svakom pojedincu, tijekom turističke sezone na hrvatskim državnim cestama i autocestama ponovo će, kao i proteklih godina, dežurati 14 dodatnih prometnih timova hitne medicinske službe (HMS). U svakom timu HMS-a su doktor medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač, a 24-satna dežurstva počinju od 19. lipnja 2015. te traju do 31. kolovoza 2015. Tijekom rujna, kada intenzitet prometa opada, dodatni timovi HMS-a dežurat će vikendom.

Na autocesti A1 dodatni prometni timovi HMS-a nalazit će se na punktovima Karlovac, Brinje, Gospić, Benkovac, Vodice, Dugopolje i Zagvozd. Na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac u Kutini, Okučanima i Županji, na A6 Zagreb-Rijeka tim HMS-a bit će u Delnicama, dok će na državnoj cesti D8 i D25 dežurati tim u Karlobagu. Državnu cestu D1 pokrivat će tim u Korenici, a Istarski Ipsilon tim smješten u Pazinu.

Prema podacima kojima raspolaže Hrvatski zavod za hitnu medicinu, u turističkoj sezoni 2014. dodatni prometni timovi imali su 418 intervencija tijekom kojih su uspješno zbrinuli 569 pacijenata, od čega je na mjestu događaja hitno zbrinuto 289 pacijenata stradalih u prometu te 280 oboljelih pacijenta. Prosječno vrijeme od poziva do dolaska na mjesto nesreće tijekom protekle turističke sezone iznosilo je 14 minuta, dok je prosječno vrijeme od prijema poziva do predaje pacijenta u bolnicu iznosilo 45 minuta, što znači da su pacijenti zbrinuti unutar „zlatnog sata“. Zavod, nažalost, bilježi i crnu statistiku: na državnim cestama i autocestama u navedenom je razdoblju smrtno stradalo 11 osoba.

 
Podijeli: