Aktivnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

- predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj, - predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine, - prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz djelatnosti hitne medicine, - oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine, - predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu hitne medicine, - utvrđujestandarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, sukladno standardima suvremene hitne medicine, utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za djelatnost hitne medicine, te usklađuje njihovu primjenu - utvrđuje standarde za hitni medicinski prijevoz kopnom, zrakom i vodom, - prikuplja podatke i vodi registre iz djelatnosti hitne medicine, - prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicinske službe, analizira ih i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu, - prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu, - predlaže i oblikuje edukacijske programe cijeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe, te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicinske službe, - sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika, - provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada, - planira i provodi aktivnosti u svrhu uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, u svrhu unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz djelatnosti hitne medicine, - planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, te ostalim službama za spašavanje, - analizira sve pokrenute projekte vezane uz djelatnost hitne medicine u Republici Hrvatskoj i postojećih sustava, aplikacija, opreme i procesa koji se koriste za potrebe hitne medicinske službe, - objektivno analizira stupanj dovršenosti tih projekata i vremena potrebnog za njihov završetak te integraciju u djelatnost hitne medicine, - analizira dosadašnje troškove tih projekata i troškove predviđene za njihovo dovršenje.
Podijeli: