2. edukacijsko predavanje za specijalizante hitne medicine

Anesteziologinja Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjela za anesteziologiju i intenzivno liječenje torakokiruških bolesnika-Jordanovac KBC-a Zagreb dr. sc. Maja Karaman-Ilić, dr. med. održala je, 4. ožujka 2014., specijalizantima hitne medicine predavanje na temu Iznenadna opstrukcija gornjih dišnih putova. Predavanje je održano u prostorijama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Hitna medicina nova je, veoma zahtjevna, specijalizacija jer objedinjava hitnosti iz svih liječničkih specijalizacija te Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizira seriju edukacijskih predavanja u cilju unapređenja kvalitete provođenja specijalizacije. Predavanja se održavaju jednom mjesečno prema interesu specijalizanata i dostupnosti predavača.

 
Podijeli: