Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini 02.-04. 10. 2015.

Od 2. do 4. listopada 2015. u Krapinskim Toplicama održat će se tečaj Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima hitne medicinske službe, a organizatori su Hrvatski zavod za hitnu medicinu, HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

Podijeli: