Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Rijeka

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Rijeci od 2. do 3. srpnja 2021. u organizaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima KBC-u Rijeka izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: