Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Pula

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Puli od 11. do 12. lipnja 2021. u organizaciji Opće bolnice Pula sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici Pula izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: