Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 13.-14. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba od 13. do 14. studenog 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: