Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 07. 11. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije 7. studenog 2018. u Velikoj Gorici. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: