Edukacijska vježba obnove znanja i vještina, Zabok

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se 23. studenog 2019. u Općoj bolnici Zabok sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici Zabok izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: