Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Zagreb

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Zagrebu 27. ožujka 2021. u organizaciji Kliničke bolnice "Sveti Duh" sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Kliničkoj bolnici "Sveti Duh" izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: