Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Osijek

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Osijeku od 22. siječnja 2023. u organizaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Kliničkom bolničkom centru Osijek izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: