Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Osijek

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se 29. siječnja 2021. u Kliničkom bolničkom centru Osijek sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Kliničkom bolničkom centru Osijek izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: