Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Karlovac

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Karlovcu 26. ožujka 2021. u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: