Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu 26. 05. 2018.

U organizaciji Opće bolnice Zadar 26. svibnja 2017. održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine u Zadru. Rješenje za provođenje edukacije sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine organizatorima je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: