Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Zagrebu od 27. do 28. ožujka 2023. u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu u medicinu Grada Zagreba. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: