Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 25. studenog 2019. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: