Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zadar

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se 15. veljače 2020. u Zadru u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: