Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zadar

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 16. do 17. studenog 2019. u Zadru u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: