Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Vinkovci

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 9. travnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: