Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Vinkovci

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 27. ožujka 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: