Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Vinkovci

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 25. studenog 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: