Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Ston

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije u Stonu 20. ožujka 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: