Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Rijeci od 11. do 12. ožujka 2023. u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: