Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 24. do 25. veljače 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: