Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Pula

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Puli od 28. do 29. travnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: