Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Pula

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Puli 18. ožujka 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: