Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Pregrada

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Pregradi 12. svibnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: