Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Gospić

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Gospiću od 24. do 25. travnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: