Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Gospić

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Gospiću 14. lipnja 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: