Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Čakovec

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Čakovcu od 1. do 2. veljače 2023. u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: