Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Čakovec

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Čakovcu od 16. do 17. ožujka 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: