Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Bjelovar

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru 17. ožujka 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: