Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 8. do 9. studenog 2019. u Osijeku u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: