Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci 19. studenog 2019. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: