Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 18. do 19. studenoga 2019. u Splitu u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: