Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 31. 5. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije 31. svibnja 2019. u Edukacijskom centru u Osijeku održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: