Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29.-30. 4. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 29. do 30. travnja 2019. u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: