Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 29. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 29. rujna 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: