Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28. 3. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 28. ožujka 2019. u Edukacijskom centru u Splitu održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: