Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru od 28. do 29. svibnja 2019. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: