Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29. 09. 2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 28. do 29. rujna 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: