Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.-28. 01. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u ispostavi Ston Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije od 27. do 28. siječnja 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: