Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.11.2018.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se 27. studenog 2018. u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: