Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24. 6. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 24. lipnja 2019. u Edukacijskom centru u Rijeci održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: