Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 17. 6. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 17. lipnja 2019. u Edukacijskom centru u Puli održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: